Politică de confidențialitate

[wpseo_breadcrumb]


1. Informatii generale

www.interlab-austria.ro este administrat de Interlab Austria Srl, cu sediul social in Bucuresti,Strada Foisorului nr 16, bloc F11C, scara 3, apartament 87 inregistrata Registrul Comertului sub nr J40/2049/2012, cod unic de inregistrare RO 29826737, telefon 0761782968, e-mail office@interlab-austria.ro. Potrivit Reg UE 679/2016 SC INTERLAB AUSTRIA SRL este operator de date cu character personal.

2. Scopul prelucrarii

Societatea prelucreaza datele cu caracter personal furnizate in conformitate cu legislatia in vigoare si in interes legitim comun societatii si partenerului, in urmatoarele scopuri:

  • Incheierea si executarea parteneriatului;
  • furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale/servicii;
  • organizarea recuperarii debitelor si solutionarea oricaror situatii judiciare aflate in executarea parteneriatului;
  • comunicarea acestora catre autoritati atunci cand situatia o impune ( controale, anchete)

3. Categorii de date cu caracter personal

Date cu character personal prelucrate de societate in scopurile mai sus mentionate: nume, prenume, loc de munca, numar de inmatriculare al autovehiculului, functia, numar de telefon/ fax, e-mail, semnatura, numarul si seria actului de identitate/ pasaportului si/sau orice alte date de identificare puse la dispozitia societatii.

4. Categoriile de destinatari care pot divulga datele cu caracter personal

Pentru ideplinirea scopurilor mai sus mentionate, scoietatea foloseste serviciile mai multor parteneri carora le poate furniza datele dumneavoastra cu ccaracter personal limitate la minimul necesar, cu solicitarea ca acestea sa nu fie folosite in niciun alt scop.

Depunem toate eforturile sa ne asiguram ca toti partenerii cu care colaboram stocheaza datele dumneavoastra cu character personal in conditii de Securitate . Avem obligatia sa dezvaluim informatiile catre urmatoarele entitati:

  • Furnizori de servicii. Putem dezvalui informatiile altor companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, cum ar fi companiile care ne ajuta pentru facturare sau care trimit e-mailuri in numele nostru. Aceste entitati au o capacitate limitata de a utiliza informatiile furnizate de noi in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii;
  • Instante de judecata, parchete sau alte autoritati publice centrale si locale pentru a ne conforma legii sau drept raspuns la un procedura legala obligatorie (hotarare judecatoreasca, etc)
  • Altor parti cu consimtamantul sau la instructiunile colectate In afara situatiilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatiile tertilor carora utilizatorul consimte sau solicita sa intreprindem o astfel de actiune.

5. Durata prelucrarii datelor

Datele dvs personale vor fi pastrate de societate pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru a atinge scopurile descrise mai sus si/sau pentru orice alta durata necesara în virtutea obligatiilor legale aplicabile.

In situatia in care societatea va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala pentru continuarea prelucrari datelor cu caracter personal, veti fi informati in mod corespunzator.

6. Drepturile dumneavoastra in cea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

In contextual prelucrarii datelor dumneavoastra cu character personal, aveti urmatoarele drepturi: dreptul de acces, de interventie ( rectificare, completare, stergere restrictionare, retragerea consintamantului), de opozitie, de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automata inclusive crearea de profiler, de portabilitate a datelor catre alt ooperator, de a va adresa ANSPDCP precum si instantelor de judecata competente.

De retinut :

Termenul de raspuns la solicitarea utilizatorului este de 30 zile. Acesta poate fi modificat in functie de existenta unor motive specifice sau de complexitatea cererii primite.
In functie de dispozitiile legale in vigoare, in anumite situatii ne putem afla in imposibilitatea de a oferi acces la totalitatea informatiilor solicitate de utilizator. In cazul in care ne vom confrunta cu aceasta situatie, solicitantul va fi informat despre refuz si motivele care au stat la baza acestuia.